Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Wiceprzewodnicząca Stałego Komitetu Rady Ministrów w Gabinecie Cieni

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i podyplomowego Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

W latach 1984–1988 była inspektorem w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla „Dolny Śląsk”, a po 1989 roku – agentem Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Przez kolejne dwa lata prowadziła własną działalność gospodarczą. W 1993 roku została zastępcą dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, gdzie pracowała aż do objęcia mandatu poselskiego w 2005 roku. Z sukcesem startowała w wyborach do Sejmu RP kolejnych kadencji (V, VI, VII i VIII).

Od wielu lat jest zaangażowana w działalność społeczną. Była radną Rady Miejskiej w Wałbrzychu, członkiem, sekretarzem i przewodniczącą Rady Ochrony Pracy, przewodniczącą Rady Przyjaciół Harcerstwa. Działała w radach społecznych Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego i Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu. Przewodziła Radzie Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” w Wałbrzychu.

Urodzona w 1959 roku. Wdowa, mama dwójki dzieci, babcia dwójki wnucząt. Lubi książki, teatr i kino, jednak największą przyjemność sprawiają jej spacery z psem.