Jan Grabiec

Wiceszef Gabinetu Cyfryzacji, Innowacji i Młodzieży

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 1996 roku rozpoczął tam pracę naukową jako asystent w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Uczestniczył m.in. w realizacji projektów badawczych dotyczących transformacji ustrojowej w Polsce, koncepcji społecznej gospodarki rynkowej i procesu integracji europejskiej. Do 2002 roku był wykładowcą akademickim.

W działalność publiczną zaangażował się w 1998 roku, gdy po raz pierwszy został wybrany do Rady Miejskiej w Legionowie. W 2002 roku mianowany zastępcą prezydenta Legionowa. W kolejnych wyborach samorządowych (2006, 2010 i 2014) z sukcesem startował do Rady Powiatu Legionowskiego. Trzykrotnie wybierany na starostę legionowskiego. 

W 2015 roku powołany przez premier Ewę Kopacz na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku zdobył mandat poselski.

Urodzony w 1972 roku. Żonaty, ma trójkę dzieci. Gra w piłkę nożną; ulubione lektury – powieści historyczne.