Janusz Cichoń

Wiceszef Gabinetu Gospodarki

Ekonomista, absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Od 1985 roku pracował na Wydziale Nauk Ekonomicznych obecnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jako wykładowca brał udział w programie MPA prowadzonym wspólnie z University of Minnesota oraz w programie MBA prowadzonym wspólnie z New Brunswick University. Jest autorem oraz współautorem około 50 artykułów i opracowań naukowych dotyczących m.in. finansów, demografii oraz rozwoju lokalnego i regionalnego. Kierował pracami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie.

W latach 1991–1996 był współwłaścicielem firmy Konsultwarm. Od 1996 do 1998 roku pełnił funkcję wiceprezydenta Olsztyna. W 1998 roku został prezydentem miasta – urząd ten sprawował do 2001 roku. Od 2002 do 2006 roku był członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku uzyskał mandat poselski. Ponownie wybrany do Sejmu w 2011 i 2015 roku. W latach 2013–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Obecnie jest wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Urodzony w 1957 roku. Pasjonat pszczelarstwa, współautor książek i podręczników z tej dziedziny. Posiada małe gospodarstwo rolne i własną pasiekę. Jego drugą pasją jest żeglarstwo.