Jarosław Duda

Szef Gabinetu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Socjolog, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wieloletni działacz społeczny, współzałożyciel organizacji pozarządowych pomagających osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom, nauczyciel i wychowawca. 

W latach 1993–1998 był dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W 1997 roku był też pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego ds. pomocy społecznej powodzianom. W latach 1999–2002 był wiceprezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś w okresie 2001–2004 – dyrektorem Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Z polityce obecny od 1998 roku, gdy został radnym i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Od 2004 roku zasiada w parlamencie jako poseł IV i V kadencji (członek Komisji Polityki Społecznej i Rodzin, Komisji Zdrowia, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej) oraz senator VII, VIII i obecnej kadencji. Obecnie jest przewodniczącym senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 

W 2007 roku powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. W rządzie do 2015 roku. Urodzony w 1964 roku we Wrocławiu. Żonaty, ojciec pięciorga dzieci: Bartosza, Jakuba, Olgi, Magdaleny, Macieja. Lubi podróżować, gra w tenisa stołowego.