Kazimierz Michał Ujazdowski

Szef gabinetu reform ustrojowych, decentralizacji i rozwoju samorządności

>Nauczyciel akademicki, prawnik, dr hab. nauk prawnych.Nieprzerwanie, od 21 lat poseł ziemi wrocławskiej. Najpierw w Sejmie Rzeczpospolitej a od 2014 w Parlamencie Europejskim.

>Urodzony w 1967 r. pochodzi z rodziny o długich tradycjach politycznych, dziadek Kazimierz Cyprian Ujazdowski był obrońcą w procesie brzeskim. W życiu publicznym uczestniczy od wczesnych lat osiemdziesiątych. W roku 1982 jako uczeń liceum został aresztowany i skazany za kolportaż ulotek nawołujących do oporu przeciw stanowi wojennemu. W czasie studiów prawniczych związał się z opozycyjnym Ruchem Młodej Polski. Redagował wychodzące w drugim obiegu pismo „Prześwit”. Na łamach „podziemnej Polityki Polskiej” jako jeden z pierwszych publicystów postulował o potrzebie odbudowy samorządu terytorialnego.

>W pracy publicznej zajmuje się polityką kulturalną, europejską, zagadnieniami konstytucyjnymi i promocją praw samorządu terytorialnego. Autor wielu ustaw i propozycji prawnych, m.in. ustawy o współdziałaniu rządu i parlamentu w sprawach europejskich, ”Pakietu Demokratycznego” zwiększającego przejrzystość procedury legislacyjnej i uprawnienia Sejmu RP w polityce europejskiej. Z sukcesem występował przed Trybunałem Konstytucyjnym m.in. broniąc prawa do bezpłatnej nauki na studiach stacjonarnych. Od maja 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany z okręgu obejmującego województwa: dolnośląskie i opolskie. Jest aktywnym członkiem w Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz zastępcą członka Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Autor projektu raportu Parlamentu Europejskiego w sprawie pozycji miast w architekturze UE.

>Doświadczony parlamentarzysta, 6-krotnie wybierany w skład Sejmu RP. W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2000-2001, 2005-2007). Przywrócił wówczas odpowiedzialność państwa za ochronę zabytków, współtworzył nowoczesną politykę historyczną, powołał do życia Muzeum Historii Polski i wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. W ramach kampanii przeciwko kłamstwu o polskich obozach koncentracyjnych doprowadził do zmiany przez UNESCO nazwy obozu w Auschwitz. Współtwórca Instytutu Adama Mickiewicza i współczesnej polskiej dyplomacji kulturalnej. Autor sukcesu Polski podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie (październik 2000) i brukselskich Europaliów (wiosna 2001).

>Konsekwentny promotor Wrocławia na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Uratował wiele zabytków na terenie Dolnego Śląska. Inicjator programu edukacyjnego „Obudź swój potencjał” wspomagającego młodzież i seniorów (finansuje lekcje angielskiego dla osób starszych). Doprowadził do zwrotu dzieł sztuki wywiezionych z dolnośląskich muzeów po II Wojnie Światowej, w tym hermy św. Doroty, patronki miasta.

>W 2016 roku wystąpił z propozycją kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i jednoznacznie bronił niezależności tej instytucji. W styczniu 2017 w proteście przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości złożył rezygnację z członkostwa w tej partii.

>W pracy naukowej i publicystycznej zajmuje się polską myślą polityczną i zagadnieniami ustrojowymi. Wydał m.in. „Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce” (Warszawa 1993) wraz z Rafałem Matyją oraz „Prawicę dla wszystkich”, (Warszawa 1995). Opracował antologię przedwojennej publicystyki Stefana Kisielewskiego „Kisiel przedwojenny”, (Warszawa 2001). W 2005 roku wydał książkę „Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego” poświęconą myśli politycznej jednego z najzdolniejszych przedwojennych publicystów polskich. Opracował książkę Rene Remonda „Francuska prawica dziś” (Warszawa 2008) należącą do klasyki francuskiej literatury politologicznej. W grudniu 2010 r. wydał antologię „V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje” (OMP, Kraków 2010), ukazującą proces tworzenia się współczesnego systemu konstytucyjnego Francji. W marcu 2013 r. nakładem Wydawnictwa Ośrodka Myśli Politycznej ukazała się jego rozprawa habilitacyjna „Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej”. W roku 2014 wydano zbiór jego tekstów publicystycznych pod tytułem „Polityka ambitna” (OMP, 2014). Jego publikacje naukowe ukazywały się na łamach wydawnictw francuskich i niemieckich.

>Członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, członek Rady Programowej Wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i Europejskiej Sieci „Pamięć i Solidarność”. Członek honorowy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Miłośnik literatury francuskiej. Wraz z żoną Lidią, polonistką i specjalistką w dziedzinie historii mówionej, mają trójkę dzieci: Kazimierza, Aleksandra i Anię. Mówi po angielsku i francusku.