Magdalena Kochan

Wiceszef Gabinetu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nauczycielka, muzyk, wychowawca. 

W latach 1994–2005 radna Rady Miejskiej Goleniowa i Rady Powiatu Goleniowskiego. Od 2005 roku posłanka na Sejm RP. Od 2007 roku wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Była autorką ważnych zmian w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka. Poprawiona na jej wniosek ustawa stała się aktem prawnym rekomendowanym przez ONZ do naśladowania przez wszystkie kraje świata. Pracowała także nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Za swoją pracę na rzecz dzieci została nagrodzona Orderem Uśmiechu.

Urodzona w 1950 roku. Mężatka, mama Agaty. Szczęśliwa posiadaczka foksterierki Nutki i kota Eugeniusza. Wielbicielka Bacha, Vivaldiego, Mozarta i Chopina. Niemal codziennie odkrywa nowe barwy poezji Szymborskiej, Tuwima i Gałczyńskiego.