Maria Małgorzata Janyska

Szef Gabinetu Gospodarki

Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zdała egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek gminnych. Ma też uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W latach 1985–1989 pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Pile i w Urzędzie Miasta Czarnków. W latach 1989–2007 sprawowała różne funkcje w instytucjach samorządowych Czarnkowa: była kierownikiem Rejonowego Biura Pracy, sekretarzem miasta, zastępczynią burmistrza. Od 1999 do 2002 roku była radną powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 

W latach 2007–2011 kierowała prywatną spółką poligraficzną. 

W 2010 roku weszła do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zasiadała w Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej. Od 2011 roku posłanka na Sejm RP. W VII kadencji Sejmu zasiadała w Komisji Gospodarki oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji, była też przewodniczącą stałej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. 

W obecnej kadencji Sejmu jest członkinią Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

Urodzona w 1962 roku. Mężatka, dwoje dzieci. W wolnych chwilach najbardziej ceni rodzinny, aktywny wypoczynek – tenis, narty, pływanie i wypady rowerowe.