Mariusz Witczak

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Gabinecie Cieni

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Wykładowca akademicki. Doktorat obronił na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1997 roku ukończył studia na WNS UAM, a rok wcześniej Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu.

W latach 2003–2005 był wiceprezesem Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA w Poznaniu. Od 1998 do 2005 roku prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 1999–2005 zasiadał w zarządzie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Pierwsze polityczne kroki stawiał w samorządzie. W latach 1998–2002 pełnił mandat radnego w Radzie Miejskiej Kalisza. Następnie był senatorem VI i VII kadencji. Był członkiem Rady Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, działającej przy Prezydencie RP.

W kadencji 2007–2011 szefował senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Był członkiem Rady Służby Cywilnej (przy premierze). W latach 2011 – 2015 był wiceszefem sejmowej Komisji Kodyfikacyjnej.

W Platformie Obywatelskiej sprawował funkcję zastępcy sekretarza generalnego. W lutym 2016 roku Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej desygnowała go na skarbnika partii.

Obecnie jest członkiem Rady Służby Publicznej. Zasiada w sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.

Urodzony w 1971 roku. Żonaty, ma dwoje dzieci. Zapalony narciarz, lubi gotować i słuchać muzyki.