Marzena Okła-Drewnowicz

Wiceszef Gabinetu ds. Polityki Senioralnej

Socjolog, ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz kursu pedagogicznego dla nauczycieli z wykształceniem wyższym.

Karierę zawodową rozpoczęła w Rejonowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, w latach 1998–2007 była zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracowała także jako nauczyciel, m.in. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego oraz jako wykładowca w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych. Kierowała miejskimi strukturami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Pracę zawodową łączyła z działalnością społeczną, jest też członkiem założycielem kilku lokalnych organizacji pozarządowych.

W 2006 roku wybrana do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jako przedstawiciel Sejmiku była zaangażowana w negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Od 2007 roku posłanka na Sejm RP. W latach 2011–2015 wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. Obecnie jest wiceprzewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jest też przewodniczącą Rady Wojewódzkiej Kół Gospodyń Wiejskich.

Urodzona w 1972 roku. Mama dwójki dzieci. Rowerzystka, czytelniczka historycznych biografii kobiet.