Michał Szczerba

Szef Gabinetu ds. Polityki Senioralnej

Z wykształcenia socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. 

Przez wiele lat pracował w administracji rządowej, zajmując się funduszami europejskimi.

Zaangażowanie w politykę zaczął od szczebla samorządowego: w latach 2000–2007 był radnym i przewodniczącym Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W 2007 roku wybrany do Sejmu RP. W parlamencie zaangażował się w tworzenie polityki senioralnej. W latach 2013–2015 brał udział w pracach Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, był też inicjatorem powołania i przewodniczącym Komisji Polityki Senioralnej (obecnie jest jej współprzewodniczącym). Od 2011 roku kieruje też pracami parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Autor ustawy o osobach starszych oraz nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, dzięki której powoływane są rady seniorów. Był jednym z inicjatorów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zasiada też w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jest jednym z przedstawicieli Sejmu RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. 

Urodzony w 1977 roku. Miłośnik jeździectwa i wyścigów konnych, prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli. Odznaczony przez prezydenta Gruzji „Orderem Honoru”.