Piotr Wach

Szef Gabinetu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Profesor nauk technicznych, były rektor Politechniki Opolskiej, a wcześniej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Specjalista od automatyzacji napędu elektrycznego i robotyki. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1962–1968), stopnie naukowe uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (w 1974 i 1983 roku). Pracował krótko na Politechnice Śląskiej oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1975 roku przeniósł się do Opola, do Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jako rektor tej uczelni w latach 1990–1996 doprowadził do przekształcenia jej w Politechnikę Opolską, którą kierował w latach 1999–2005. Jest autorem około 140 publikacji naukowych, czterech książek i promotorem pięciu rozpraw doktorskich. Był stypendystą i pracownikiem Uniwersytetu w Delft w Holandii.

W latach 2002–2005 przez jedną kadencję był radnym Sejmiku Województwa Opolskiego, w którym przewodniczył Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Komunikacji Społecznej.

Od 2005 roku jest senatorem z okręgu opolskiego. W każdej z kadencji był wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. W latach 2006–2015 członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przewodniczący Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów w tym Zgromadzeniu. Z ramienia Rady Europy był obserwatorem licznych wyborów parlamentarnych, głównie w krajach południowej i wschodniej Europy.

Urodzony w 1944 roku w Borysławiu. Żonaty, ma dwóch synów i czwórkę wnucząt. Główne zainteresowania to literatura anglojęzyczna w języku oryginalnym, turystyka górska w kraju i za granicą (głównie Alpy), jazda na rowerze.