Piotr Zientarski

Wiceszef Gabinetu Sprawiedliwości

Doktor nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przed rozpoczęciem kariery politycznej przez 28 lat był adwokatem. W latach 80. bronił działaczy opozycyjnych, był też pełnomocnikiem prawnym biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Ignacego Jeża.

Od 2005 roku senator Platformy Obywatelskiej, w latach 2007–2015 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, w latach 2009–2015 przewodniczącym senackiej Komisji Ustawodawczej. 

Organizator wielu konferencji naukowych i współautor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w szczególności dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości. 

Urodzony w 1952 roku. Żonaty, ma troje dzieci i cztery wnuczki. W czasie wolnym lubi grać na skrzypcach i perkusji.