Ryszard Wilczyński

Wiceszef Gabinetu ds. Samorządu

Absolwent geologii na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od 1990 roku związany z samorządem terytorialnym – zawodowo poprzez pełnienie funkcji na każdym z jego szczebli oraz poprzez pracę ekspercką w programach na rzecz rozwoju lokalnego. Uczestniczył w tworzeniu rozwiązań funduszu sołeckiego. Jest autorem szeregu publikacji i opracowań na temat obszarów wiejskich, kształtowania przestrzeni publicznych i rewitalizacji.

W latach 1990–1998 był radnym i sekretarzem gminy Namysłów oraz (od 1994 roku) przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego. Po reformie samorządowej został radnym i sekretarzem powiatu namysłowskiego oraz pełnomocnikiem Zarządu Województwa Opolskiego ds. programu odnowy wsi. Od 2006 roku członek Zarządu Województwa Opolskiego, a w latach 2007–2015 wojewoda opolski. W 2015 roku zdobył mandat posła na Sejm RP. Od roku 2006 jest wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi. 

Urodzony w 1960 roku. Mieszka na wsi. Zapalony turysta (lubi wyjazdy w góry i do krajów śródziemnomorskich), fotograf amator, miłośnik lokalności i sztuki ogrodowej.