Sławomir Nitras

Wiceszef Gabinetu Spraw Zagranicznych

W 1998 roku ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim, w Katedrze Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta. W ich trakcie dwukrotnie był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.

W latach 1997–1998 asystent w Instytucie Politologii i Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1998 do 1999 roku był dyrektorem gabinetu wojewody koszalińskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w zarządzie KKSM „Kruszywa” SA.

W 2005 roku uzyskał mandat poselski. W latach 2009–2014 poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej. W latach 2014–2015 pełnił funkcję głównego doradcy premier Ewy Kopacz. 

W obecnej kadencji Sejmu sprawuje funkcję przewodniczącego delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Pracuje w sejmowych komisjach Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Spraw Zagranicznych.

Urodził się w 1973 roku. Żonaty, ma dwie córki. Fan książek, piłki nożnej i tenisa.