Stanisław Gawłowski

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów w Gabinecie Cieni

Ekonomista, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Już w czasie studiów, w wieku 19 lat, zaangażował się w działalność opozycji antykomunistycznej. W drugiej połowie lat 80. był m.in. członkiem Ruchu „Wolność i Pokój”. 

Od 1996 roku zastępca burmistrza Darłowa. W latach 1998–2002 zasiadał w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie przewodniczył Komisji Turystyki i Kultury Fizycznej. Od 2002 do 2005 roku zastępca prezydenta Koszalina. W czasie pracy w samorządzie zaangażował się w kwestie ochrony środowiska. Był jednym z inicjatorów powołania Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (działającej od 2004 roku).

W 2005 roku po raz pierwszy wybrany na posła na Sejm RP. Z powodzeniem startował w kolejnych wyborach parlamentarnych. W 2007 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Urząd ten sprawował do 2015 roku. 

Urodzony w 1968 r. Żonaty. Jego życiowym hobby jest żeglarstwo. Posiada patent motorowodnego sternika morskiego.