Tadeusz Aziewicz

Szef Gabinetu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ekonomista, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Autor i współautor wielu publikacji ekonomicznych. W latach 80. był działaczem opozycyjnym.

W latach 1990–1998 radny Rady Miasta Gdyni, kierował m.in. Komisją Strategii Gospodarczej i Finansów. W latach 1994–1998 był wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Gdańskiego. Odpowiadał m.in. za pracę nad strategią rozwoju województwa.

Zasiadał w radach nadzorczych wielu przedsiębiorstw i fundacji (m.in. Nordea Bank Polska SA i Agencji Rozwoju Pomorza SA). 

W rządzie Jerzego Buzka (1998–2001) pełnił funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Od 2005 roku jest posłem na Sejm RP. W latach 2007–2015 był przewodniczącym Komisji Skarbu Państwa. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Urodzony w 1960 roku. Jak sam mówi, kocha jazz, Wilno i morze. Gra na gitarze basowej.