Waldemar Sługocki

Wiceszef Gabinetu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Doktor habilitowany nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie kieruje Zakładem Polityki Regionalnej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Nauczyciel akademicki od 2003 roku.

W latach 1997–1998 pracował jako urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, uczestnicząc m.in. w realizacji pilotażowego programu „Ekorozwój” w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Po reformie samorządowej został pracownikiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, pełniąc m.in. funkcje dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Planowania Przestrzennego oraz dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2010 roku został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W 2011 roku zdobył mandat poselski. W 2015 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zasiadał także w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyborach w 2015 roku uzyskał mandat senatora RP.

Urodzony w 1971 roku. Mąż i ojciec. Interesuje się sportem, kibicuje lubuskim drużynom: koszykarzom Stelmetu oraz żużlowcom Falubazu Zielona Góra.