Włodzimierz Nykiel

Szef Gabinetu Finansów

Profesor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Strasburgu. 

W latach 1994–1996 był prodziekanem, a w latach 1996–2002 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest założycielem (1997) i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, jedynej tego rodzaju placówki naukowej w Polsce, współpracującej z czołowymi ośrodkami zagranicznymi. W latach 2008–2016 był rektorem Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2007 roku kieruje Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego. 

Autor i współautor 16 książek i ponad 120 artykułów, glos i innych opracowań naukowych. Wykładał na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie, Grenoble, Tours, a także na Wirtschafts Universität w Wiedniu. 

Członek Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (w latach 1998–1999), sędzia Trybunału Stanu (1997–2001), członek Rady Społeczno-Gospodarczej (2003–2004) i Społecznej Rady Skarbowości (2004–2005), przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego (2002–2007). W latach 2006–2010 był członkiem Rady Legislacyjnej. 

Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego. Jest także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i redaktorem naczelnym „Kwartalnika Prawa Podatkowego”.

Od 2011 roku Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, w 2012 roku odznaczony Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. W 2016 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2015 roku poseł na Sejm RP. 

Urodzony w 1951 roku. Żonaty, ma dwie zamężne córki i troje wnuków.