Wojciech Wilk

Wiceszef Gabinetu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami i integracji europejskiej. 

W latach 1997–2005 pracował w Urzędzie Miasta Kraśnik, pokonując wszystkie szczeble kariery: od stażysty do zastępcy burmistrza. W latach 2005–2011 był posłem na Sejm RP, zasiadał w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (zastępca przewodniczącego), Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, Komisji Skarbu Państwa i Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w Konstytucji. W latach 2011–2014 był doradcą prezydenta Lublina i dyrektorem jego kancelarii. W 2014 roku został powołany na wojewodę lubelskiego. W 2015 roku został ponownie wybrany do Sejmu RP. Jest zastępcą przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Urodzony w 1972 roku. Żonaty, ma dwoje dzieci. Zainteresowania: sport i dobra książka.