Zdzisław Gawlik

Szef Gabinetu Energii

Prawnik cywilista, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1984 roku pracował jako asystent na UMCS, w 2007 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Prawa Cywilnego tejże uczelni. Wykładał także w Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Jest autorem około 80 publikacji z obszaru prawa prywatnego i prawa gospodarczego, promotorem trzech rozpraw doktorskich.

Od 1991 roku związany z administracją rządową. W latach 1999–2007 dyrektor delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Rzeszowie. Od listopada 2007 roku podsekretarz stanu, a od lipca 2013 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Podczas pracy w resorcie doprowadził do uruchomienia największych w sektorze energetycznym inwestycji: budowy nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole (Polska Grupa Energetyczna) i w Jaworznie (koncern Tauron). 

W 2015 roku został wybrany na posła na Sejm RP.

Urodzony w 1960 roku. Żonaty, ojciec trójki dzieci. Zainteresowania: ogród i narciarstwo.